Dňová výpusť do bazéna
Dňová výpusť do bazéna
Dňová výpusť do bazéna Prefa

DNOVÁ VÝPUSŤ

Dnová výpusť je plastová nádoba zabudovaná v dne bazéna, ktorá je zakrytá mriežkou. Dnová výpusť môže slúžiť na čiastočné filtrovanie vody v bazéne, čím sa zlepšuje jej premiešavanie pri dne a aj pri vypúšťaní bazénu. Treba dbať aby bola vždy bezpečne zakrytá mriežkou.